Dodatkowe informacje

2009-2014 Ekspert Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Asesor Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
2007 Współinicjator powołania w Kutnie Partnerstwa Lokalnego.
Od 2006 Członek Stowarzyszenia Kutnowskie Centrum Europejskie.
2005 – 2006 Członek Zespołu Strategicznego powołanego do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kutna.
21.04.2005 Organizator Kutnowskich Targów Pracy „Do Odważnych Świat Należy”.
2005 Uczestnik w opracowaniu Studium Wykonalności i Wniosków z funduszy ZPORR składanych przez ZGRK w II Edycji roku 2004.
26.04.2004 Główny organizator Ogólnopolskich Targów Pracy „Europa Moich Marzeń – Młodzież w Unii Europejskiej” w Kutnie.
14.04.2003 Główny organizator Ogólnopolskiej Giełdy Pracy „Unia Europejska – Szansa – Młodzież” w Kutnie.
17.10.2002 Główny organizator Pierwszej Ogólnopolskiej Giełdy Pracy w Kutnie.
21.05.2002 Główny organizator Pierwszej Kutnowskiej Giełdy Pracy DEBIUT 2002.
2009 – 2014 Ekspert Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Asesor Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
2007 Współinicjator powołania w Kutnie Partnerstwa Lokalnego.
Od 2006 Członek Stowarzyszenia Kutnowskie Centrum Europejskie.
2005 – 2006 Członek Zespołu Strategicznego powołanego do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kutna.
21.04.2005 Organizator Kutnowskich Targów Pracy „Do Odważnych Świat Należy”.
2005 Uczestnik w opracowaniu Studium Wykonalności i Wniosków z funduszy ZPORR składanych przez ZGRK w II Edycji roku 2004.
26.04.2004 Główny organizator Ogólnopolskich Targów Pracy „Europa Moich Marzeń – Młodzież w Unii Europejskiej” w Kutnie.
14.04.2003 Główny organizator Ogólnopolskiej Giełdy Pracy „Unia Europejska – Szansa – Młodzież” w Kutnie.
17.10.2002 Główny organizator Pierwszej Ogólnopolskiej Giełdy Pracy w Kutnie.
21.05.2002 Główny organizator Pierwszej Kutnowskiej Giełdy Pracy DEBIUT 2002.