Aplikuj – praca zagranicą

-------------------------------------------------------
ADRES ZAMIESZKANIA:


ADRES ZAMELDOWANIA (wypełniamy jeśli inny od zamieszkania):-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
DANE OSOBY KTÓRĄ NALEŻY POWIADOMIĆ W RAZIE WYPADKU (ICE):-------------------------------------------------------


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).