O Firmie

Firma Business and Human Resources Management Paweł Łebkowski powstała w 2016 roku. Działa ona w oparciu o doświadczenie zawodowe, umiejętności i wartości jej właściciela, który posiada wieloletnią praktykę w zakresie, realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (m. in. EFS, EFRR), doradztwa i poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy a także animacji rynku pracy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (m. in. EFS, EFRR). Paweł Łebkowski ma doświadczenie w pracy z osobami młodymi, seniorami, bezrobotnymi, pracującymi, niepełnosprawnymi. Ponadto posiada wykształcenie wyższelicencję doradcy zawodowego oraz licencje pośrednika pracy. Paweł Łebkowski jest cenionym współpracownikiem.

Firma Business and Human Resources Management Paweł Łebkowski specjalizuje się w rekrutacji osób, prowadzeniu doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, przygotowywania wniosków o realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (EFS, EFRR, środki PFRON i inne środki krajowe), przygotowaniu biznesplanów, a także w zarządzaniu projektami. Ponadto firma Business and Human Resources Management Paweł Łebkowski wykonuje analizy zasobów personalnych połączone z działaniami wspierającymi oraz followup mający na celu wzmocnienie efektu.

Ponadto firma Business and Human Resources Management Paweł Łebkowski współpracuje z licencjonowanymi doradcami zawodowymi, psychologami, pośrednikami pracy, co pozwala na realizację zadań wymagających zaangażowania wielu osób.

Posiadamy Polisę OC.

Zachęcamy do współpracy.